0% Complete
0/19 Steps

Te Hononga Haka – Full Version

Te Hononga Haka Kupu Download 

Tēnā i poua
Te Hononga
Te Hononga

He mauri tipua
He mauri tawhito

Tāmaua ki te kawa e
Hō hā
Ka tākina ki runga
ka tākina ki raro
Tau mai rā te ngāiotanga o tōku tuakiri e

Renarena ngā here, renarena atu rā
Te taukaia o te iwi huri noa
He hononga whakapapa e kore e motu
E haehaetia, e riro ki te pō e
Taku tutei pō, i te ao
Taku tutei ao, i te pō
He herenga whirinaki, e tū e

He aha rā taku iho matua?
Tōku mana, he mana Whānau
Tōku mana, he mana Hinengaro
Tōku mana, he mana Tinana
Mana wairua e ngunguru nei

Ko wai rā? Ko wai rā?
Ko au, Ko koutou, ko tātou
Whakatupu kotahi tātou katoa
Au, au, auē hā
Te Hononga
Te Hononga

He mauri tipua
He mauri tawhito

Tāmaua ki te kawa e
Hō hā